Nyheter

SSB: Renta vil øke fremover

Det blir renteøkning fem ganger fram mot 2021.

Det tror Statistisk sentralbyrå, som i dag la frem sin rapport om utsiktene framover for norsk og internasjonal økonomi.

De neste årene ventes renta å stige med 1,5 prosentpoeng. – Årsaken er oppsving i Norsk økonomi, sier forsker Thomas von Brasch.