Nyheter

Stadig flere veier saltes

Saltforbruket på riks- og fylkesveier fortsetter å øke.

Vinteren 2015-2016 ble det brukt 265.000 tonn salt på norske veier, 205.000 tonn mer enn i 1995 og 1996, skriver Dagsavisen.

Det skjer til tross for at flere kommuner har vedtatt å slutte å salte veiene, eller redusere saltingen kraftig.