Stemmer over Trump-løfte i dag

I dag kan et av Donald Trumps viktigste valgløfter bli innfridd - i hvert fall deler av det.

Trump gikk i valgkampen til kamp mot Barack Obamas store helsereform, den såkalte Obamacare.


Og i dag skal den amerikanske kongressen stemme for et forslag som innebærer at store deler oppheves.


Sist gang forslaget ble lagt frem, i mars, ble Trump tvunget til å trekke det på kort varsel fordi det ble klart at det ikke ville få flertall.

Nå hevder republikanere at det vil bli nok stemmer for opphevelse.