Stopper flere rusede sjåfører

Utrykningspolitiet har i løpet av årets ti første måneder stoppet flere rusede bilister enn noen gang før.

Ved utgangen av oktober hadde UP stoppet litt over 2.000 bilførere, alle mistenkt for å ha kjørt ruspåvirket. Det er 50 prosent flere enn på samme tidspunkt i fjor, melder Politidirektoratet.

Årsaken er ifølge direktoratet et nytt analyseinstrument som også sjekker om sjåførene er ruset på medikamenter.