Nyheter

Støre kritiserer hemmelighold

Jonas Gahr Støre er sterkt kritisk til at riksrevisjonens rapport om for dårlig terrorsikring i Norge fortsatt skal holdes hemmelig.

Det kom fram på debatten om dette på Stortinget i dag.

Riksrevisjonen har slått fast at hverken politi eller Forsvaret er i stand til å beskytte offentlige bygg godt nok i en trusselsituasjon. De har jobbet med et sammendrag av kritikken som kan offentliggjøres, men Forsvarsdepartementet ønsker å hemmeligholde også dette.