Nyheter

Størst andel uføre i Østfold og Aust-Agder

Det er store fylkesforskjeller på hvor stor andel av befolkningen som er uføretrygdet.

STORE FORSKJELLER: Mens andelen uføre er lavest i Oslo, med fire prosent, er ti prosent av befolkningen i Østfold og Aust-Agder uføretrygdet. Foto: Illustrasjonsfoto, NTB scanpix
STORE FORSKJELLER: Mens andelen uføre er lavest i Oslo, med fire prosent, er ti prosent av befolkningen i Østfold og Aust-Agder uføretrygdet. Foto: Illustrasjonsfoto, NTB scanpix

Østfold og Aust-Agder er de fylkene i Norge med størst andel uføretrygdede.

Det viser tall P4 Nyhetene har hentet fra NAV.

Østfold og Aust-Agder har den største andelen med 10 prosent, etterfulgt av Hedmark, Telemark og Vest-Agder, med ni prosent uføre. Oslo har den laveste andelen, med fire prosent.

Alder og arbeid
Jo eldre befolkningen er, jo større er sjansen for at flere er uføretrygdet, ifølge statistikksjef hos NAV,, Ulf Andersen.

- Fylker som har storbyer, eller er i nærheten av storbyer, som Oslo, Akershus, Hordaland, Rogaland, og tidligere Sør-Trøndelag, har en ung befolkning, og også mange studenter. Situasjonen er en annen i for eksempel Østfold, Aust-Agder og Finnmark, sier Andersen.

Og andelen uføretrygdede er også større i fylker med mye manuelt og fysisk arbeid.

- På grunn av mange tunge løft i fabrikker, gruver og lignende, sier Andersen.

I motsetning til fylker der det næringsstrukturen i større grad er preget av kontorvirksomhet.

- Der befolkningen har høyere utdanning, høyere inntekt og så videre.

Tidlig innsats
Andersen sier det er et mål å redusere antall brukere av helserelaterte ytelser, men at arbeidet begynner lenge før noen blir uføretrygdet.

- Altså tidlig innsats fra både Nav og helsemyndighetene når folk blir syke første gang. Og få folk tilbake i arbeid. Klarer vi ikke det, er det fare for at folk etterhvert kan havne på uføretrygd.

- Uføretrygd er ikke en ønsket ytelse. Det er ikke en høy inntekt og man har det ikke nødvendigvis bra med det. Men om man har krav på det på grunn av skader eller sykdom, skal man naturligvis ha uføretrygd.

Andel av befolkningen med uføretrygd og yrkesskade i 2017 (prosent):

Norge: 7
Østfold: 10
Akershus: 5
Oslo: 4
Hedmark: 9
Oppland: 8
Buskerud: 6
Vestfold:8
Telemark: 9
Aust-Agder: 10
Vest-Agder: 9
Rogaland: 6
Hordaland: 6
Sogn og Fjordane: 6
Møre og Romsdal: 6
Sør-Trøndelag: 7
Nord-Trøndelag: 8
Nordland:9
Troms: 8
Finnmark: 8

Kilde: Nav