Nyheter

Stortinget gjør sjøfolk skattefrie

Stortinget har vedtatt en lov som sikrer skipsredere refusjon av skatt og trygdeutbetalinger til norske sjøfolk.

Norske redere har lenge mottatt støtte fra staten for å slippe å betale skatt, arbeidsgiveravgift og trygdeavgift for sjøfolk, men ordningen er nå lovfestet for å sikre arbeidsplasser fremover.