Nyheter

Streik i barnehager i Bergen

163 ansatte i sju barnehager og andre virksomheter eid av selskapet Akasia i Bergen tas ut i streik i dag.

Meklingen om tariffavtale førte ikke fram. Striden sto først og fremst om pensjon.


Akasia eies av 25 menigheter i Bergen kirkelige fellesråd og driver 20 private barnehager – 18 av dem i Bergen. Noen av dem blir helt stengt i dag, men ikke alle, melder Bergensavisen