Nyheter

Strengere krav til fastleger

Helseministeren vil ha et mer forpliktende samarbeid med fastlegene, og krever blant annet at de har oversikt over alle pasientene på listene sine.

I samhandlingsreformen foreslås det blant annet at fastlegene skal rapportere tilbake til kommunene om de har nådd de krav som myndighetene stiller, skriver Aftenposten.

Fastlegene skal også forplikte seg mer når det gjelder utvidet åpningstid og tilgjengelighet.