Nyheter

Tiltak skal få ned tallet på trafikkdrepte

Det er realistisk å nå målet om null drepte i trafikken, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Han mottok i dag en tiltaksplan for sikkerheten på vegene. Målet er å halvere antallet omkomne og hardt skadde i trafikken de neste tolv årene.

I fjor døde 107 i trafikken - det laveste antallet på 70 år.

– Vi har en god utvikling over mange år, som vi nå skal bygge videre på for å nå målet, sier Solvik-Olsen.