Nyheter

Tord Lien til næringslivet

Tidligere olje- og energiminister Tord Lien er ansatt som ny regiondirektør i NHO Trøndelag.

Lien gikk av som statsråd i desember.

Det har lenge vært spekulert i at han ville få stillingen, og han vil tiltre stillingen i NHO etter en nærmere avklaring med Karantenenemnda.