Nyheter

Tre Høyre-politikere kan bli ny president

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland ligger nå best an til å bli ny stortingspresident.

Men samtidig blir også Tone Trøen og Svein Harberg vurdert, ifølge kilder NRK har snakket med.

Dersom Helleland blir president vil dagens parlamentariske nestleder Tone Trøen, etter det NRK får opplyst, rykke opp og bli nummer én i Høyres gruppe etter bare drøyt fire år på Stortinget.