UDI: – Afghanistan er stort sett trygt

Kun to av Afghanistans 34 provinser er nå regnet som generelt utrygge, ifølge UDI.

I de resterende 32 provinsene regner ikke direktoratet sikkerhetssituasjonen som så alvorlig at asylsøkere må beskyttes mot retur dit.

Den norske etteretningstjenesten slo i februar fast at Taliban den siste tiden har styrket sin militære situasjon i alle deler av landet.