Uføre i Oslo blir fratatt bostøtte

Flere uføre i Oslo blir fratatt bostøtte.

De nye inntektsgrensene for bostøtte i hovedstaden gjør at 100 prosent uføre i Oslo risikerer å måtte betale hele husleien selv, skriver Dagsavisen.

I fjor var det, ifølge Nav, rundt 20 000 personer som var 100 prosent uføre i Oslo.