Nyheter

Undervisning skal være felles

Undervisning skal i all hovedsak være felles for gutter og jenter i Norge.

Det slår Kunnskapsdepartementet fast. Ingen kan kreve kjønnsdelt
undervisning på bakgrunn av religion, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe
Isaksen i en ny veiledning.


Den er oppdatert og gjør det tydeligere når elever kan deles inn i grupper etter kjønn. Det skal kun være unntaksvis, og hvert enkelt tilfelle må vurderes for seg av skolene, heter det der.