Nyheter

UP stopper mange fyllekjørere

Aldri før har Utrykningspolitiet i Nord-Norge stoppet så mange rusede sjåfører som i 2016.

Statistikken viser at til og med uke 50 var 276 rusede bilister stoppet av UP. Året før var tallet 173, melder NRK.

Økningen skyldes flere kontroller, men også det nye måleinstrument som bare trenger en spyttprøve for å gi en indikasjon som enten bekrefter eller avkrefter mistanke.