Nyheter

USA: - Russland forsøker å påvirke

Flere etteretningssjefer i USA sier de russiske forsøkene på å påvirke amerikansk politikk fortsatt pågår.

De mener også at de utgjør en trussel mot mellomvalget i november.

Lederne for blant annet FBI og CSI er enige i at Russland gjør like mye for å skade amerikansk politikk nå, som i presidentvalgåret 2016.