Nyheter

Vanskelig å vite hva leger tilbyr

Det er for vanskelig for pasienter å vite hva fastlegene kan tilby av undersøkelser, mener Forbrukerrådet.

Ikke alle fastleger tilbyr gynekologisk undersøkelse av kvinner, og 1 av 10 kvinner har opplevd at fastlegen ikke kan hjelpe til med dette.

Fagdirektør Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet etterlyser nå utfyllende informasjon på nettsiden helsenorge.no om hva hver enkelt fastlege kan tilby pasientene.