Nyheter

Varsler kreft-boom

Kreftregisteret varsler kreft-boom i Norge.

I følge deres beregninger vil Norge innen 15 år årlig få 69 prosent flere krefttilfeller blant personer over 70 år enn det vi har i dag.

Dette skal henge sammen med at vi stadig blir eldre, og selv om eldrebølgen lenge har vært et faktum mener direktør i Kreftregisteret Giske Ursin at helseforetakene ikke er forberedt på dette.