Nyheter

Vedtar TV-fremtiden

I dag vedtat Stortinget at norske TV-seere i fremtiden skal ha minst to allmennkanaler.

Partiene i kulturkomiteen er enige om hovedbudskapet, nemlig at staten skal støtte en komersiell allmennkringskaster med opp mot 15 millioner euro, over en periode på tre til fem år.

De fleste venter at TV2 vil være den viktigste søkeren, skriver Dagsavisen.

Utlysningen skal etter planen være ferdig før sommeren.