Nyheter

Venstre vil endre handlingsregelen

Venstre foreslår å endre handlingsregelen slik at den blir knyttet til oljefondets avkastning og ikke til fondets størrelse.

Ettersom oljefondet har vokst voldsomt de siste årene har regjeringen allerede tidligere i år foreslått å stramme inn handlingsregelen fra 4 til 3 prosent.

Men Venstre vil altså gå ett skritt videre, og gjøre den mer fleksibel.