Nyheter

Verden satser på fornybart, Norge henger etter

Verden, anført av utviklingsland, satser mer enn noen gang på Fornybar energi. Men Norge har knapt vekst.

Det viser en studie gjennomført av forsker Per Espen Stoknes ved Handelshøyskolen BI.

286 milliarder amerikanske dollar ble investert av land som Kina, India og Brasil. Mens Norge er dårligere enn både nordiske naboland og gjennomsnittet i OECD, skriver Dagsavisen.

Oljeaktiviteten og den sterke økningen i transport er årsaken til at Norge kommer så dårlig ut.