Nyheter

Vi har aldri før fått færre barn

Fruktbarheten i Norge er rekordlav.

HAR ALDRI FÅTT FÆRRE BARN: Norske kvinner får stadig færre barn. Foto: Shutterstock
HAR ALDRI FÅTT FÆRRE BARN: Norske kvinner får stadig færre barn. Foto: Shutterstock

I 2017 ble det født 56.600 barn i Norge. 


Det er 2300 færre enn året før og utgjør et samlet fruktbarhetstall på 1,62 barn per kvinne, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå. Det er det laveste som er registrert noen gang.

I alle aldersgrupper
For første gang sank fruktbarheten i alle aldersgrupper. De siste årene har fruktbarheten gått ned blant kvinner i 20-årene og økt blant kvinner 30 år og over. Nå er dette i ferd med å snu, ifølge SSB.

Det er fortsatt kvinner i alderen 30-34 år som oftest får barn, fulgt av kvinner i alderen 25-29 år.

Forskjell mellom fylker
Rogaland har den høyeste fruktbarheten i landet med 1,82 barn per kvinne. Fruktbarheten er lavest i landet i Oslo, med 1,50 barn per kvinne.

Forskerne ved SSB mener noe av årsaken til at fruktbarheten går ned er at mange kvinner nå er eldre enn tidligere år når de får sitt første barn og at det dermed blir vanskelig å få like mange barn som kvinner før i tida.

Gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende er 29,3 år. Det er 4,3 år eldre enn for 30 år siden. Gjennomsnittsalderen til de som blir fedre for første gang er 31,7 år.