Nyheter

Vil bedre rutiner etter ulovlig isolasjon

Stavanger universitetssykehus skjerper rutinene etter at en 15 år gammel jente ble satt ulovlig i isolasjon elleve ganger.

Lovbruddet ble først oppdaget da jenta, som var innlagt på en psykisk klinikk i 2016 og 2017, klaget til Fylkeslegen.

Fylkeslegen slår nå fast at det er begått flere lovbrudd, og mener det er svært kritikkverdig at sykehus ikke varslet om isolasjonen.