Nyheter

Vil bosette mindreårige asylsøkere umiddelbart

UDI ber regjeringen om å bosette mindreårige asylsøkere umiddelbart.

I februar kunngjorde regjeringen at de vil bosette enslige mindreårige som har fått opphold og bare venter på å skaffe seg ID-papirer.

Regjeringen vil bosette dem når de har fornyet tillatelsen en gang, men på grunn av situasjonen i mottakene nå, ber UDI om at dette skjer umiddelbart.