Nyheter

Vil endre sykelønnsordningen

Den norske sykelønnsordningen er for dyr og må endres.

Det mener Inger Lise Blyverket i hovedorganisasjonen Virke.

Til Dagsavisen sier hun at det er på tide å redusere perioden arbeidsgiver plikter å betale sykepenger, som i dag er på 16 kalenderdager.

Men sekretær i fagbevegelsen LO, Peggy Hessen Følsvik, reagerer kraftig på utspillet, og sier det er uaktuelt å gå inn for kutt i sykelønnsordningen.