Nyheter

Vil fjerne kontantstøtte i bydeler i Oslo

Byrådet i Oslo vil fjerne kontantstøtten i enkelte bydeler og heller erstatte dette med norskopplæring og aktivitetstilbud.

Byrådsleder Raymond Johansen ber staten samarbeide med Oslo om et slikt prøveprosjekt av integreringshensyn.

Han sier til Aftenposten at familier med innvandrerbakgrunn er overrepresentert blant mottakerne av kontantstøtte.