Nyheter

Vil forby e-sigaretter inne

Verdens helseorganisasjon anbefaler at det blir forbudt å røyke e-sigaretter inne i offentlige bygninger.

I en fersk rapport heter det at sigarettene utgjør en alvorlig trussel mot barn og fostre.

WHO anbefaler også at sigarettprodusentene ikke lenger skal få lov til å markedsføre e-sigaretter ved å hevde at de bidrar til bedre helse.

Først må selskapene legge fram vitenskapelige bevis på det.