Nyheter

Vil fortsatt ha slutt på grensekontroll

EU-kommisjonen gjentar kravet om at den midlertidige grensekontrollen i Norge og flere andre land må avsluttes.

Kontrollen ble innført etter flyktningkrisen i 2015.

I Norge gjelder dette kontroll av ferjepassasjerer fra Sverige, Dann-mark og Tyskland. Den kontrollen ble i oktober forlenget med seks måneder.