Nyheter

Vil ha bedre tone med Russland

Jo nærmere grensen til Russland folk bor, jo sterkere blir støtten til at myndighetene i Norge må forbedre det anstrengte forholdet mellom de to landene.

I en undersøkelse Sentio har gjort for Klassekampen blant 1500 innbyggere i Nord-Norge, svarer 76 prosent av de spurte at norske myndigheter må gjøre mer for å bedre forholdet.

I Finnmark, som har grense til Russland, er dette oppfatningen blant hele 81 prosent.