Nyheter

Vil ha maksgrense på 90 døgn på Airbnb

Leieboerforeningen og Huseiernes Landsforbund krever begrensninger på korttidsleie.

FORBUDT: Folk protesterer i New York, der det nylig ble forbudt med korttidsutleie av boliger, som gjennom Airbnb. Foto: AP
FORBUDT: Folk protesterer i New York, der det nylig ble forbudt med korttidsutleie av boliger, som gjennom Airbnb. Foto: AP

Utleie via tjenesten Airbnb må ha en begrensning på 90 døgn i året.

Det krever Leieboerforeningen og Huseiernes Landsforening som i dag oversendte forslaget om en slik regulering til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

- Naboer klager over hotelltilstander i blokka
Forslaget gjelder for leiligheter i hus med flere beboere, som blokker og bygårder.

- Mange sameier opplever at det ligner mer på hotell der de bor, det er folk med trillekofferter ut og inn hele tiden. Begge organisasjonene er enige om at det er behov for å sette noen grenser for Airbnb, sier leder i Leieboerforeningen, Lars Aasen, til P4 Nyhetene.

Han viser til at elever ved videregående skoler i Lofoten sliter med å skaffe seg hybler på grunn av mye korttidsutleie. Rundt 200.000 Airbnb-brukere booket et sted på bo i Norge i fjor og Innovasjon Norge anslår at bruk av nettjenesten utgjorde om lag en million overnattinger.

- Må reguleres
- Vi mener at en fornuftig grense som også ivaretar eiernes behov for å drive med korttidsutleie er 90 dager, sier leder i Leieboerforeningen, Lars Aasen, til P4 Nyhetene.

Alternativt mener organisasjonene at sameier gis anledning til å vedtektsfeste hvor lenge korttidsleie skal være tillatt.

- Men har man ikke et slikt vedtak så er det 90 dager som gjelder, sier Aasen.

De ber også om at utleie utover 90 døgn skal innebære at leieforholdet omfattes av husleieloven, slik at det anses som et ordinært leieforhold med reguleringer. 

- Dette er viktig fordi rapporter fra andre byer viser at vanlige leieforhold går over til å bli døgnovernatting og da har man ikke rettigheter verken når det gjelder oppsigelse, hvordan husleien skal økes og så videre, sier lederen i Leieboerforeningen.

Ber om lovendring
I andre land er det allerede innført begrensninger. I New York har politikerne vedtatt en lov som forbyr folk å legge ut leiligheter på sider som Airbnb for perioder under 30 dager. De som bryter loven risikerer bøter på opp til 7100 dollar. Også i Berlin er det innført restriksjoner.

- Dette er et proaktivt forslag. Vi oppfatter ikke at det er veldig store problemer i Norge knyttet til Airbnb, men hvis vi ikke gjør noe nå så kan vi få det. Og dette er et forslag som både ivaretar de som vil drive med korttidsleie og leieboeres behov for trygghet når de leier, sier Aasen.

Nå håper Aasen departementet tar med dette forslaget når det skal utformes endringer i Eierseksjonsloven.

- De er i innspurten i forhold til en revidering som skal sendes til Stortinget. Da kan Stortinget få dette til behandling enten i høst eller til neste vår, sier Aasen.