Nyheter

Vil ha selvbestemt abort til uke 16

Retten til selvbestemt abort bør flyttes til 16. svangerskapsuke.

Det SVs Karin Andersen til Vårt Land.

I dag er det kun abortnemnder som kan innvilge aborter etter uke 12.

Men Andersen påpeker at kvinnene som er i dialog med nemdene ofte er i en vanskelig livssituasjon og at det derfor er kvinnen selv som burde ta avgjørelsen.