Nyheter

Vil la 16-åringer selge alkohol

Fremskrittspartiets Ungdom vil la 16-åringer selge alkohol og tobakk som ett av flere grep for å få ned ledigheten blant de yngste.

FpU mener muligheten for å selge alkohol og tobakk i en alder av 16 vil gjøre de unge mer attraktive for arbeidsgivere.

LO mener at forslaget neppe vil gjør noe særlig forskjell for ungdoms tilgang til arbeidsmarkedet, melder VG.