Nyheter

Vil legge ned politidirektoratet

Senterpartiet ønsker å legge ned Politidirektoratet.

Nestleder Ola Borten Moe påpeker at mens Frp har vært i regjering så har direktoratet doblet seg fra 150 til 300 ansatte.

Moe sier at Senterpartiet ønsker mindre byråkrati og færre direktorat så ressursene går til tjenesteyting og ikke til administrasjon.