Nyheter

Vil pålegge kommuner å ansette ledige

Arbeiderpartiet vil pålegge norske kommuner å ansette arbeidsledige.

Programkomiteen foreslår at kommunene skal være forpliktet til å ansette de som går på arbeidsavklaringspenger, og som NAV ikke klarer å finne jobb til innen to år.

Leder for programkomiteen, Hadia Tajik sier til NRK at hovedansvaret faller på NAV, men at kommunene også vil få en plikt, og at de i ytterste konsekvens må de tilby unge jobb.