Nyheter

Vil slakte villreinstamme på ett år

Hele villreinsstammen på Nordfjella må slaktes innen et år, mener Mattilsynet.

Hvis det ikke skjer mener de alt håp om å bli kvitt skrantesjuken er ute og at den med sikkerhet vil spre seg, melder NRK.

Det er rundt 2400 villrein i området.