Nyheter

Vil starte nasjonalt parti mot bompenger

Folkeaksjonen nei til mer bompenger, FNB, vil nå stifte et landsdekkende parti.

Partiet sier til NRK mange i dag er svært misfornøyd med måten man finansierer kollektivtrafikk på, og har dermed stor tro på nok oppslutning.

Statsviter Svein Erik Tuastad tror FNB kan ha livets rett, og dermed ta velgere fra FrP.

Partiet er nå i gang med å samle inn de 5000 underskriftene som trengs for å havne i partiregisteret.