Vil utvide fedrekvoten for likestillingen

Det er viktig å utvide fedrekvoten igjen for å bidra til likestilling.

Det sier andre nestleder i familie og kulturkomiteen på Stortinget, Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen.

Tidligere i dag ble det kjent at andelen fedre som tar lengre permisjon enn ti uker er blitt mer enn halvert etter at regjeringen kuttet i fedrekvoten.

Trettebergstuen sier utviklingen er trist.