Nyheter

Villige til å ofre SV i regjering

Ap-politikere kan være villige til å ofre SV i regjering.

Flere Arbeiderpartipolitikere sier til VG at de kan være villige til å holde SV utenfor et mulig regjeringssamarbeid etter valget, dersom det må til å få Krf med i en eventuell Støre-regjering.

En av kildene sier til VG at det ikke vil være opp til SV å bestemme om Ap skal samarbeidet med dem, gitt den store, politiske avstanden mellom SV og Krf.