Nyheter

WWF anker ulvedom

WWF Verdens naturfond har nå anket ulvedommen.

De mener dommen fra Oslo tingrett om at norsk rovdyrforvaltning ikke er lovstridig, er uriktig.

De mener også at tingretten lot være å svare på flere viktige spørsmål som hva slags forpliktelser Norge har til å ta vare på fredede rovdyr i naturen vår.