Ola Fæhn - Tips til vinterferien

Vinterferien nærmer seg og stadig flere velger og komme seg bort noen dager. Forbrukeradvokat Ola Fæhn forteller deg om dine rettigheter.

 Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

- Vinterferien er blitt en mer populær reise-uke enn påsken, opplyser forbrukeradvokaten Ola Fæhn.

 

I 1992 var det bare 10 % av det norske folk som pakket kofferten i vinterferien, og tendensen er stadig stigende. Oslo og Akershus topper statistikken med ca. 30 % feriereisende, mens det kun reiser 12 % i Nord-Norge.

 

Billig til Bulgaria

Lite snø i Europa, gjør at man kan finne billigere turer hvis man skal ta seg en alpinferie i utlandet. En nylig prisundersøkelse i Dagbladet, viser at det er billigst å reise på alpinferie til Bulgaria, og dyrest til Frankrike.

 

- Ønsker du tips om hvilke bakker som er best i Norge og hvordan man kan finne seg en billig alpinferie i Norge, så er boka " Skiguide i Norge" nyttig. I boka slås det fast at Geilo har best løyper, Hemsedal best terrengparker og Trysil er best for småbarnsfamilier. Bestiller du pakketur, så reguleres dine rettigheter av pakkereiseloven.

 

- Alpinbakken har ansvar

Klager kan behandles av Klagenemnda for selskapsreiser. Bestiller du flyturen på egen hånd, så er det eventuelt Ruteflynemnda som er riktig klageorgan.

 

- Skader man seg i alpinbakken, og skisenteret kan bebreides for dårlig merking eller sikring, så kan de bli erstatningsansvarlige. Dette er blant annet slått fast i en høyesterettsdom fra år 2000, hvor alpinsenteret ble ansvarlig for å dekke 2/3 av tapet, avslutter Ola Fæhn.

 

Spørsmål fra lytterne

I løpet av sendingen fikk vi tilsendt diverse forskjellige spørsmål. Det var ikke alle vi fikk gitt svar på under sending. Nedenfor følger et utvalg spørsmål med svar fra vår forbrukeradvokat Ola Fæhn. Fortsett å sende inn spørsmål til vår forbrukerekspert, som er på luften hver torsdag ca. kl. 09.40. Neste torsdag er internett-kjøp tema, med mindre det dukker opp noe aktuelt nyhetsstoff i mellomtiden. På gjenhør.

 

Hvor lenge skal brilleglass vare? Prøvde å klage på mine etter to og ett halvt år grunnet slitasje på belegg. Butikken ville ikke ta de inn.

Svar: Det er her to spørsmål. Det ene er om det er 2 eller 5 års klagerett. Jeg mener det er fem år og viser f.eks. til en avgjørelse i Forbrukertvistutvalget 2003-266, hvor det uttales at: " Heller ikke er det avgjørende at klagerens krav om heving av kjøpet ble satt fram mer enn tre år at kjøpet fant sted. Det er ingen tvil om at klageren har reklamert innenfor fristene i kjøpslovens §§ 32 og 39 (2)". Nå er det forbrukerkjøpsloven som regulerer forholdet, men resultatet vil nok være det samme. Det andre spørsmålet er om slitasjen er en brukerfeil eller fabrikasjonsfeil. Dette må eventuelt en sakkyndig uttale seg om, men normalt vil jeg tro at et belegg må tåle vesentlig mer enn to års bruk.

 

Bohus selger alle sine lamper med 1 års garanti. Er dette riktig?

Svar: De må gjerne selge med ett års garanti, men en slik garanti begrenser ikke reklamasjonsretten i forbrukerkjøpsloven. Etter denne har man minst to års reklamasjonsrett, eventuelt fem hvis tingen er ment å være vesentlig lengre enn to år. En garanti som ikke gir mer rettigheter enn forbrukerkjøpsloven kan være ulovlig iht. markedsføringsloven.

 

Jeg ble skadet på ski ferie i alpene i fjor og ble liggende i fem døgn på hotellet. Europeiske tilbyr bare 500 pr. syke døgn. Dvs. at for en tur som kostet 12000 får jeg bare 2500 og taper da resten. Kan det være riktig at man ikke holdes skades løs?

Svar: Jeg syntes det høres merkelig ut at du ikke minst skal få dekket ditt økonomiske tap, de dagene du har hatt høyere utgifter. Jeg ville derfor finlest vilkårene, og eventuelt sendt en henvendelse til Forsikringsklagekontoret.

 

Hvilke rettigheter har jeg hvis jeg har kjøpt en tomt på ca.. 790 m2 som etter oppmåling bare er 600?

Svar: Avhendingslova § 3-3 sier; " Har eigedomen mindre grunnareal (tomt) enn kjøparen har rekna med, er det likevel ikkje mangel utan at arealet er vesentleg mindre enn det som er opplyst av seljaren, eller seljaren har bore seg særleg klanderverdig åt". Jeg vil mene at denne arealforskjellen normalt er av en slik størrelse at du har krav på prisavslag, heving og/eller erstatning. Jeg ville forsøkt en henvendelse til selger. Du kan finne mer om dette temaet på min hjemmeside www.forbrukeradvokaten.no.

 

Gjelder ikke kjøpsloven ved næringskjøp? Har en 3 år gammel lastebil.

Svar: Jo - da gjelder kjøpsloven, men ikke forbrukerkjøpsloven. Det er mange likheter i disse lovene, men det er noe større avtalefrihet ved næringskjøp. Du finner lovteksten til kjøpsloven på www.lovdata.no.

 

Kjøpte nylig ytterdør, men viser seg å være skeiv og ikke tett gummilist så luft kommer inn, før montering sprekk i malingen, hvordan overbevise selger?

Svar: Jeg forutsetter at dette er feil med døren og ikke monteringen. Jeg ville enten skrudd ned døren og tatt den med til selgeren, eller tatt fotografier for å vise problemene. Alternativt må du få en dør-ekspert til å uttale seg om problemene. Muligens kan det være enklere å ta opp saken direkte med produsenten. Du kan velge å forholde deg til enten selger eller produsent, eller begge to. Forbrukerrådet kan eventuelt bistå deg. Lykke til!