Brukervilkår, personvern og bruk av informasjonskapsler («cookies»)

Her beskriver vi hvilken funksjonalitet du godtar, hva vi lagrer om deg, hvordan vi behandler personopplysninger og hvordan vi bruker informasjonskapsler.

1. Om disse brukervilkårene og generelt om P4s behandling av personopplysninger 

Dette er brukervilkårene du må akseptere for å bruke P4 Gruppens digitale plattformer som nettsider, apper, nettplayer og lignende.

Her beskriver vi hvilken funksjonalitet du godtar, hva vi lagrer om deg, hvordan vi behandler personopplysninger og hvordan vi bruker informasjonskapsler. Vi har forsøkt å skrive dette så enkelt som mulig og synes det er viktig at du leser og har et bevisst forhold til hva du aksepterer ved å bruke tjenestene våre.

Vi samler og lagrer informasjon for å gjøre tjenestene våre bedre gjennom måling av brukeradferd, geografisk posisjon, personliggjøring av tjenester, lagring av personlige favoritter og preferanser, lagring av din enhets tekniske muligheter, levering av relevante annonser og lignende.

I noen tilfeller ber vi deg registrere data om deg selv. I andre tilfeller gjør vi tekniske registreringer i bakgrunnen, gjennom at tjenestene spør din enhet om tekniske, geografiske eller andre data fra enheten du bruker for å aksessere våre tjenester. Våre digitale plattformer kan brukes anonymt eller logget inn. Om du ikke aktivt har logget inn vil all informasjon vi lagrer om deg være anonym.


2. Hva og hvem dekkes av vilkårene

Denne erklæringen gjelder for alle P4 Gruppens digitale tjenester, som nettsider, online radiospillere, apper og lignende for alle våre radiokanaler til enhver tid: P4 Norge, P5 Hits, P6 Rock, P7 Klem, P8 Pop, P9 Retro, P10 Country, Bandit, NRJ Norge, samt vår app «Klokkeradio».

 

3. Holdning til personvern 

En moderne nasjonal medieaktør er avhengig av brukerdata og innsikt for å analysere trafikk og kunne levere best mulige tjenester og annonser med høy tilgjengelighet.

Vi setter personvern høyt og skal behandle disse på en sikker, tillitsfull og transparent måte.

Vi lagrer persondata innenfor EØS, med moderne sikkerhet, så adskilt som praktisk mulig for å unngå samlet innsyn, identifisering eller svikt og kommunikasjon med tjenestene skjer kryptert.

Dataene vi samler og lagrer er anonyme og kan ikke identifisere deg, med mindre du selv har valgt å logge inn eller registrere deg.


4. Hvilken informasjon samler vi inn


4.1   Informasjon du selv gir oss


Grunnleggende personopplysninger

Vi registrerer og lagrer data om deg, normalt navn, e-post, kjønn, alder og eventuelt bilde, når du velger å opprette en konto, logge inn via Facebook eller delta i konkurranser som krever registrering.

 

4.2    Informasjon som samles inn gjennom din bruk av tjenestene


Informasjonen vi samler gjennom din bruk av tjenestene uten at du har logget inn eller på annen måte er identifisert vil bli registrert/koblet mot din brukerkonto og ikke lenger være anonym hvis du på et senere tidspunkt velger å logge inn eller registrere deg med persondata.


Opplysninger knyttet til brukerinvolvering

Vi registrerer og lagrer data om deg og din adferd når du deltar i kommentarfelt, trykker liker-knapper og lignende. Dette gjøres også av tredjeparter, som f.eks. Facebook.

 

Statistikk

Vi registrerer og lagrer detaljert bruk av våre tjenester, inkludert men ikke begrenset til, nettsider besøkt, hvilke kanaler og hvordan du lytter, din IP-adresse, hvor ofte du bruker tjenestene, samt en rekke tekniske data fra din nettleser, mobiltelefon eller datamaskin. Dette gjøres også gjennom tredjeparts programvare, eksempelvis Google Analytics.

 

Preferanser

Vi registrerer og lagrer i en del tilfeller brukerpreferanser, som optimal båndbredde i videospiller,favorittkanaler i radiospiller og lignende, ofte i bakgrunnen uten at du selv manuelt har valgt dine preferanser. Dette gjøres også av tredjeparter, som f.eks. JWplayer og radio.no.

 

Annonsedata

Vi registrerer og lagrer data om hvilke annonser vi og tredjeparter spiller av eller viser deg, hvilke annonser du interagerer med (f.eks. trykker på) og lignende. Dette gjøres i hovedsak gjennom Googles annonseplattformer Doubleclick og AdExchange, men også av fjerdeparter som nettverksalg av ledige annonseplasser som Webtraffic, Widespace og lignende.

 

Lokasjonsdata

Våre apper lagrer jevnlig din fysiske posisjon, dersom du har gitt appen tillatelse til å hente posisjon fra telefonen din. Dette gjøres kun mens appen er i aktiv bruk. Posisjonsdataene brukes til å optimalisere streamingtjenester, målrette annonser og gi brukerinnsikt som forbedrer tjenestene.


5. Hva bruker vi informasjonen til

Vi vil ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og eventuelle lovpålagte plikter vi har.

 

Brukerinnsikt

Dyp innsikt i bruken av våre radiokanaler og tjenester bidrar til evaluering og kontinuerligforbedring, eksempelvis hvilket innhold som er populært, hvilke kanaler som brukes til hvilke tidspunkt og plattformer, hvilke elementer på lufta fører til kanalbytte og så videre.

 

Større brukervennlighet

Innlogging og registrering av brukervaner gir en bedre og mer moderne brukeropplevelse, eksempelvis gjennom favorittmerking av radiokanaler og podcaster, lagring av siste lytteposisjon i apper, synkronisering av innstillinger  på tvers av plattformer, personlige notifications og nyhetsbrev, og så videre.

 

Annonselevering

Våre radiokanaler og tjenester er annonsefinansierte og detaljert kunnskap om våre lyttere og brukere gir mulighet for målrettede og mer relevante annonser, kontinuerlig evaluering av mengden og plassering av annonser, samt økt nøyaktighet på effektmålinger tilbake til våre annonsører. P4 utleverer ikke dine personopplysninger til annonsører, unntatt opplysninger du har oppgitt og eksplisitt samtykket til overføring av ved deltakelse i konkurranser, se punkt 6 under.

 

Teknisk kvalitet

Våre online plattformer er i større grad enn tradisjonell kringkasting avhengig av en rekke tekniske forutsetninger på en stadig økende mengde plattformer for å fungere tilfredsstillende. Ved å kontinuerlig måle disse kan tjenestene overvåkes og forbedres, eksempelvis når på døgnet det er behov for kapasitet til mange samtidige lyttere, geografiske områder med dårlig dekning og så videre.


6. Deling av opplysninger med andre

Vi deler ikke identifiserbare personopplysninger med selskaper utenfor vårt morselskap Modern Times Group MTG AB og deres datterselskaper, med unntak av opplysninger oppgitt ved påmelding til konkurranser som er i samarbeid med tredjeparter og som du har samtykket til deling av i forbindelse med påmeldingen. Vi deler i noen tilfeller anonyme,ikke identifiserbare brukergrupper til markedsføringsformål.

Vår holdning til personvern gjelder ikke nødvendigvis for tjenester levert av samarbeidspartnere som vi ikke eier eller kontrollerer, eksempelvis sosiale medier som Facebook og Twitter eller tredjeparts annonsenettverk og lignende. Vi forsøker alltid å videreføre våre holdninger ved alle samarbeidsavtaler, men anbefaler at du som bruker nøye også forholder deg til tredjeparters personvernerklæringer.

Vi vil utlevere opplysninger til offentlig myndighet eller andre tredjeparter der vi er forpliktet til dette av lovgivning eller gyldig vedtak eller avgjørelse fra kompetente domstoler eller andre myndighetsorganer.


7. Sikkerhet

Våre tjenester driftes på moderne teknisk infrastruktur som krever global tilgjengelighet og skalering, høye oppetider og svært mange samtidige brukere med en stadig økende datamengde og krav til sikkerhet. Vår visjon er 100% driftssikkerhet, men erfaring med kompleks teknisk infrastruktur tilsier likevel at det er umulig å absolutt garantere at uønskede hendelser ikke kan skje. 

For minst mulig skade- og/eller ringvirkninger ved eventuelle driftsavbrudd eller uønskede hendelser følger vi enkelte grunnprinsipper ved vår behandling av personopplysninger:

 

Leverandører

Våre løsninger driftes i moderne serverhaller med høy sikkerhet og redundans, enten av oss selv eller av profesjonelle partnere med høyt fokus på driftssikkerhet. Det brukes hardware og software fra ledende, pålitelige produsenter som har rutiner og fokus på overvåking,revisjon, installering av sikkerhetsoppdateringer osv.

 

Detaljert og fragmentert tilgangskontroll

Vi tilstreber at våre løsninger har så detaljert og fragmentert tilgangskontroll som mulig. Dette betyr at personer og applikasjoner som bruker data gjør dette på «need to know»-basis og at faren for sammenkobling av eventuelle data på avveie minimeres.

 

Kryptert kommunikasjon

Kommunikasjon mellom applikasjoner, API’er og datalag skjer kryptert over SSL. Dette sikrer at kommunikasjonen skjer mellom autoriserte parter og ikke enkelt kan fanges,endres eller overvåkes på veien.

 

Fragmentert lagring

Vi tilstreber at våre data lagres så fragmentert som praktisk mulig, spesielt anonyme og identifiserbare data adskilt. Ved eventuelle datatap skal fragmentert lagring være til hinder for at større datamengder kan mistes, kobles og/eller identifiseres.


8. Innsyn i og tilgang til lagrede opplysninger

Du har rett til å gjøre deg kjent med opplysninger som er lagret om deg. Du har rett til å bli informert om hvilke personopplysninger vi besitter om deg, til å korrigere eventuelle feil i disse opplysningene, og til å be oss om å slette opplysningene vi behandler om deg.

Dersom du ber om innsyn i dine personopplysninger vil vi informere deg om:

  • Hvilke opplysninger som blir behandlet.
  • Kilden for innsamling av opplysningene.
  • Hvorfor behandlingen finner sted.
  • Til hvilke mottakere eller grupper av mottakere personopplysningene er overført.

Vi vil gi deg denne informasjonen kostnadsfritt innen en måned fra forespørsel, begrenset til én gang per kalenderår.

Vennligst bruk kontaktopplysningene angitt nedenfor dersom du ønsker å utøve disse rettighetene.


9. Barns personvern 

P4 ønsker ikke å samle inn eller på annen måte behandle informasjon om barn under 15 år. Dersom barn under 15 år likevel skulle gi oss personopplysninger, vil vi slette disse opplysningene så snart vi blir klar over forholdet. Foresatte kan kontakte oss som angitt i punkt 12.


10. Bruk av informasjonskapsler ("cookies")

For å sikre at du får den mest relevante informasjonen og den beste service når du besøker tjenestene, vil informasjon og data kunne bli samlet innved bruk av informasjonskapsler («cookies»). Dette hjelper oss og enkelte autoriserte tredjeparter til å kunne gi deg en god opplevelse når du bruker våre tjenester, og det gir oss mulighet til å forbedre tjenestene og sikre at du enkelt finner det du leter etter.


10.1  Hva er informasjonskapsler («cookies»)?
Informasjonskapsler («Cookies») er små biter av data som sendes fra en nettserver til din nettleser, og som lagres på din enhet slik at internettsiden kan gjenkjenne denne.

Det er to typer av cookies; permanente og midlertidige (session) cookies. Permanente cookies lagres som en fil på din datamaskin eller mobile enhet over et lengre tidsrom. Midlertidige cookies tilknyttes midlertidig til din datamaskin idet du besøker en nettside, men forsvinner idet du lukker siden. Dette betyr at de ikke lagres permanent på din enhet. De fleste selskaper bruker cookies på sine internettsider for å forbedre brukervennligheten, og cookies kan ikke skade filene dine eller datamaskinen din eller øke risikoen for å få virus på datamaskinen.


10.2  Hvilke informasjonskapsler («cookies») bruker P4?

P4 Gruppens tjenester bruker følgende informasjonskapsler («cookies»):


Innlogging og brukerdata

Vi setter cookies fra våre egne domener, samt fra domenet Savantio.com for å huske deg som bruker på våre plattformer og for å knytte preferanser og brukerdata til deg.


Google Analytics

Til statistikkformål.

 

Doubleclick (dfp)

Googlesannonsestyringssystem.

 

Google AdExchange

Googles annonsebørs for programatisk annonselevering.

 

Tredjeparts annonsenettverk

Sporadisk, eksempelvis Widespace, Webtraffic.

 

AmazonWeb Services

Vi bruker tjenesten «AWS Cognito» til å identifisere deg som unik bruker gjennom innlogging, enhetsinformasjon og informasjonskapsler, anonym eller innlogget.

 

Facebook

Vi og Facebook lagrer antall delinger, antall likes og antall kommentarer, samt hvilken side det gjøres fra.

 

Twitter

Vi og Twitter lagrer antall tweets og retweets, samt hvilken side det gjøres fra.

 

Flurry

Til statistikkformål, kun i eldre versjoner av mobilapper.

 

Radioavspiller

Vi lagrer dine brukerpreferanser, som selvvalgte favoritter og båndbredde.

 

P5.no

Vi lagrer hvilken by/nettside du sist brukte (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Østfold).

 

Trafikkflyt.no

Vi lagrer din brukeridentitet og personlige preferanser om du er registrert og innlogget bruker slik at vi kan vise deg en personifisert nettside.

 

Smartbanners

Vi lagrer om du har fått en «popup» som anbefaler deg å laste ned vår app, slik at vi ikke behøver å vise deg denne flere ganger.

 

Personvern/cookie-erklæring

Vi lagrer at du har fått beskjed om å lese brukervilkår, personvernerklæring og cookie-policy, samt hvilken versjon av denne du har lest, slik at vi ikke behøver å be deg om dette flere ganger.

 

JWplayer

Vi lagrer dine preferanser for å kunne spille av video raskt og problemfritt.

 

Fanbooster

Vi lagrer preferanser ved innbygging av mindre applikasjoner som konkurranseskjemaer etc. i samarbeid med Fanbooster.

 

10.3  Hvordan velger jeg bort informasjonskapsler («cookies»)?

Det er opp til deg om du vil motta cookies eller ikke. Hvis du vil vite når din datamaskin mottar en cookie, kan du innstille din nettleser til å varsle deg om det. På den måten har du mulighet til å velge å avslå eller akseptere alle cookies. Din datamaskin kan også innstilles til å nekte alle cookies. Vennligst merk at innstillinger på nettleseren din kan hindre at egenskapene til nettsidene våre fungerer korrekt dersom cookies-funksjonen er avslått.


11. Endringer

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere disse vilkårene for å gjenspeile eventuelle endringer på nettstedet eller ved vår nettstedspolitikk. Vi informerer om endringene i de tjenestene som berøres, og ber deg alltid om å godkjenne endringene før du fortsetter å bruke tjenestene.


12. Spørsmål

Om du har spørsmål om P4 Gruppens brukervilkår, personvernerklæring og bruk av informasjonskapsler («cookies») ber vi deg ta kontakt på e-post: digital@p4.no.


P4 Gruppen

Lillehammer, oktober 2016