Konsernledelsen

Konsernledelsen i P4.

Kenneth Andresen
Direktør for P4-gruppen
kenneth.andresen@p4.no

Ole Christian Hvattum

Økonomisjef
anders.opsahl@p4.no

Trond Killingstad
Salgsdirektør
trond.killingstad@p4.no

Charlotte Førli

Markedsdirektør
charlotte.forli@p4.no

Rune Hafskjær

Digitaldirektør
rune.hafskjaer@p4.no

Hans Petter Danielsen

Teknisk direktør
hans.petter.danielsen@p4.no

Anders Opsahl

Programredaktør
anders.opsahl@p4.no

André Winje Arntzen

Nyhetsredaktør
andre.winje.arntzen@p4.no