Vi ser lyst på livet

Men det er kanskje ikke så lurt?

OPTIMIST. De fleste av oss er det. Foto: Shutterstock
OPTIMIST. De fleste av oss er det. Foto: Shutterstock

Vi har alltid lært at det lønner seg å se lyst på livet, men nyere forskning viser at det kanskje bare er tull. Pessimister lever visstnok lenger, og ekteskapene deres ryker ikke like fort som det optimistenes gjør. Men hvem er det flest av - optimister eller pessimister?


Nesten likt
I dagens uformelle sms-undersøkelse spurte vi lytterne om de regner seg selv som mest optimister eller pessimister. Og dette er faktisk en av de få konkurransene optimistene vinner. For selv om flertallet ikke er overveldende, svarte nesten seks av ti, 58%, at de er mest optimistiske. Pessimistene utgjorde bare 42% av oss. Er ikke det typisk!?