Nyheter

Norge kan bli friland for spam

Norge risikerer å bli et friland for utsending av reklame i e-post - såkalt spam. Det frykter Kripos, som mener at foreslåtte endringer av markedsføringsloven ikke går langt nok.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Kripos vil øke strafferammen, gjøre det straffbart å planlegge masseutsendelse av ulovlig e-postreklame og sørge for at Norge blir langt bedre rustet i kampen mot spam.

 

Friland
" Med dagens utforming av markedsføringsloven § 2b, vil en risikere at Norge blir et fristed for utsendelse av spam til utlandet. " Det skriver assisterende sjef i Kripos, Ketil Haukaas, i et brev til Politidirektoratet. Bakgrunnen er en nylig avsluttet høring på forslag til endringer i markedsføringsloven fra Barne- og likestillingsdepartementet.

 

Lovforslaget gjelder kun reklame sendt fra Norge til norske forbrukere. Dette vil ifølge Kripos gi praktiske bevisproblemer. Det pekes på at en e-postadresse ikke sier noe om hvor i verden innehaveren befinner seg. Haukaas viser til at dette neppe er i samsvar med intensjonene i et kommunikasjonsdirektiv fra EU.

 

Som eksempel nevnes en straffesak fra Stavanger. Etterforskningen avdekket at en mann hadde sendt ut 1,4 millioner e-poster med reklame til ca. 600.000 mottakere. Kun 500 av disse hadde norsk e-postadresse.

 

Utvalget som jobbet fram lovforslaget anbefaler at lovens geografiske virkeområde blir utredet av et nytt utvalg. Kripos etterlyser et slikt utvalg.

 

Straffes hardere
Lovbrudd rundt utsending av e-post anses for å være så alvorlig at Kripos går inn for å øke strafferammen fra fengsel i inntil seks måneder til tre år. Dette begrunnes med at lav strafferamme vil gjøre det problematisk å få internasjonal politibistand i slike saker. Departementet har ikke gått inn for å endre strafferammen.

 

Kripos vil også ha mulighet til å straffe innsamling av e-postadresser før ulovlig reklame faktisk er sendt ut, samt bruk av foretaksstraff i tilfeller der ansatte utleverer lister med e-postadresser. For å få det til må loven utvides til å omfatte forsøk og uaktsom overtredelse av loven.

 

Ødeleggende
- Spam utgjør en sikkerhetsrisiko. Masseutsendelse av e-post kan brukes som metode for å spre virus, og brukes for å lure til seg bankkontonummer og andre personopplysninger, argumenterer Kripos.

 

Det vises til at folk flest oppfatter spam som plagsomt og irriterende, og at dette bidrar til å redusere tilliten til handel over Internett og elektronisk kommunikasjon.

 

EU-kommisjonen anslo i 2004 at 50 prosent av all e-post her i verden er spam. Markedsføringsloven ble vedtatt i 1972 og skal sikre at næringsdrivende opptrer redelig overfor hverandre og forbrukerne. Arbeidet med å revidere loven startet i fjor.

Kommentarer

Si din mening i kommentarfeltet. Vi ønsker stor takhøyde og delte meninger, basert på normal folkeskikk, god tone, innenfor norsk lov og pressens etiske regelverk. Husk at du kommenterer under fullt navn og at vi forbeholder oss retten til å redigere bort innlegg som er upassende.

Se også

Kjetil Jansrud lader opp til VM

Kjetil Jansrud lader opp til VM

Kjetil Jansrud håper på tre gull i alpin-VM