Topper klageliste

Trondheim ligger øverst på klagetoppen til «Fiksgatami».

Trondhjemmere melder fra om humper og dumper, råtten asfalt, og hull på hull.

Nettsiden gir beboere mulighet til å melde fra om feil og mangler i sitt nærmiljø.