UiO en versting med midlertidig ansatte

For mange forskere får bare midlertidige stillinger på universitetene.

Det sier Forskerforbundet til Universitas.no.

Og på Universitetet i Oslo er en versting, med en av fire vitenskapelige ansatte på midlertidig kontrakt.