"Skrivedans" i barnehagen

I sentrum barnehage i Kongsvinger lærer barna å skrive ved å danse.

I denne barnehagen prøver de ut det som kalles "skrivedans", der barna danser og gjør bevegelser som likner figurene de skal skrive eller tegne. Barnehagen samarbeider med fysioterapeuter som erfarer at det er mye stiv skriving og mange stive unger som begynner på skolen. Gjennom skrivedans skal barna på sikt få en mer sammenhengende håndskrift