Wordfeud på nynorsk

Vil ha Wordfeud på nynorsk ?

Håkon Bertheussen fra Tromsø har blitt oppfordret av nynorskmiljøet til å lage en sidemålsutgave av Wordfeud.


En nynorskutgave av Wordfeud vil gi store pedagogiske gevinster, mener Norsk Målungdom.


I tillegg til at nynorskversjoner av Wordfeud er en glimrende måte å nå ut til disse elevene som trenger å øve seg sidemålet.