Hver kveld deler Sigurd Sollien ut 10.000 kr til Klubben i ditt hjerte! Video: P4
0:00 | 2:51
Les mer på p4.no og se video med dagens vinnere.

Flere saker

Foreslår å fjerne "enkepensjon" Regjeringen foreslår å fjerne ordningen som gir tilleggspensjon til etterlatte. Fredag 18.09 2020
Flere kanaler